โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” กับบริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ให้ SME ฟรี

Vaccines

Creative Economy Agency พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการปรับตัวสู้โควิด-19 เข้าสู่ตลาดออนไลน์!

ภายใต้โครงการ “CEA VACCINE ร่วมสร้างสรรค์…ภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจไทย” CEA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยจะเปิดให้บริการถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวของแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพให้แก่ SMEs ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 500 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ระกอบการขายสินค้าทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ยังเปิดบริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างแบรนด์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับตัวรับมือกับแนวโน้มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์นี้้

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฟรี จำนวนดังนี้

  • SMEs 500 ราย สำหรับการปรับตัวเข้าสู่ช่องทางขายออนไลน์ ด้วยบริการเขียนออนไลน์คอนเทนต์และภาพถ่ายโดน ๆ
  • SMEs 60 ราย สำหรับการรับคำปรึกษาทางธุรกิจ และลงมือพัฒนาแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ผลิตภัณฑ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน !

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกรอกใบสมัครได้ที่ shorturl.at/moHP4

Share