กิจกรรมผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปรับใช้ในธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566

สสว. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME นำแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปปรับใช้ในธุรกิจ (Green Transformation) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน หลักสูตร อบรมแนวทางการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) โดยการใช้ GHG Platform ของสถานประกอบการ

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2567 ณ ห้อง amber 3 ชั้น 5 โรงแรมแกรน ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 เมษายน 2567 ณ ห้อง รัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ ห้อง ภูฟ้า ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
  • ผู้ประกอบการจะต้องสมัครสมาชิก SME ONE ID (https://bizportal.go.th/)
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทั้ง 2 วัน
  • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำ Notebook มาเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยกิจการละ 1 เครื่อง

หมายเหตุ : มีห้องพัก จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (ไม่รวมอาหารเย็น) โดยสถานประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ไม่เกิน จำนวน 2 รายต่อกิจการ

เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณกุลนันท์ ลากุล เบอร์โทรศัพท์ 0951846149


ขอบคุณที่มา : Osmepสสว

Share