ประกวดแข่งขัน Business Model “สร้างธุรกิจจากขยะ” โดย Alliance to End Plastic Waste

Business Model สร้างธุรกิจจากขยะ Alliance to End Plastic Waste

มาร่วมออกแบบและสร้างสรรค์ Business Model “สร้างธุรกิจจากขยะ” เพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจการจัดการขยะรีไซเคิล ที่ช่วยลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบ และสามารถนำแนวคิดไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และเกิดรายได้จากขยะอย่างยั่งยืน


เพียงแค่คุณมี:
  • ความคิดและไอเดียสร้างสรรค์
  • สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน Business Model
  • สามารถนำแนวคิดไปขยายผลเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รางวัล:
  • รางวัลชนะเลิศ : 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2565

ขอบคุณที่มา: PPP Plastics Thailand
Share