หลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจขั้นสูง จัดโดย มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

Business Model Canvas : Advanced

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมการเขียนแผนธุรกิจขั้นสูง ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการสตรี สู่เครือข่ายจัดซื้อในระดับสากล” โดยได้รับการสนับสนุนโครงการโดย SME Development Bank และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย โดยหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจขั้นสูงนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยเขียนแผนการธุรกิจแบบเจาะลึกมาก่อน ได้รับการพัฒนาทักษะในการวางแผนธุรกิจให้เป็นระบบและเข้าใจลึกลงในรายละเอียดเพื่อให้สามารถพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนได้

นอกจากการอบรมการเขียนแผนธุรกิจขั้นสูงแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมอบรมยังมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

  • รับประกาศนียบัตร “แผนธุรกิจดีเด่น” จากโครงการฯ สำหรับผู้ที่เขียนแผนธุรกิจ
  • โอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมการนำเสนอแผนธุรกิจ
  • โอกาสได้เข้ารับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงธุรกิจให้โดดเด่น
  • โอกาสในการเข้าร่วม Business Matching กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า

 

สามารถเลือกวันและเวลาเข้าอบรมได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา: 09:00 – 12:00 น.
สถานที่: แอพพลิเคชั่น Zoom ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
ลงทะเบียน 18 ก.ค. 2566

รอบที่ 2 : 25 กรกฎาคม 2566 เวลา: 09:00 – 12:00 น.
สถานที่: แอพพลิเคชั่น Zoom ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
ลงทะเบียน 25 ก.ค. 2566

ฟรีตลอดโครงการ

Share