BMA EXPO 2023 จัดโดย กรุงเทพมหานคร

BMA Expo 2023 นิทรรศการงานเมืองครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมชมนิทรรศการงานเมืองครั้งแรกกับการรวมทุก ‘งานเมือง’ มาไว้บนพื้นที่กว่า 16,700 ตารางเมตร กับงาน BMA EXPO 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการจัดแสดงความคืบหน้าผลดำเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ภายใต้นโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ที่จัดกลุ่มประเด็นพัฒนาออกเป็น 28 กลุ่ม ภายใต้นโยบาย 226 ข้อ นอกจากการจัดแสดงความคืบหน้าในการดำเนินงานนโยบาย ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Open Data และ Open Policy แล้ว ที่งานนี้ประชาชนได้รับบริการต่างๆ จากของทั้ง 17 สำนัก พร้อมด้วย Bma Express จาก 50 สำนักงานเขต มาให้บริการแบบครบทุกมิติ พร้อมนวัตกรรมการให้บริการแบบไร้รอยต่อ ครบทั้ง 9 ด้าน 9 ดี ผ่านรถบริการเคลื่อนที่ และสาธิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านต่างๆ ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ และการให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน ในงานนี้ แบ่งออกเป็น 9 โซน โดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ประกอบไปด้วยกิจกรรมและไฮไลท์มากมาย ดังนี้

  1. บริเวณโซนปลอดภัยดี : บริเวณนี้จะมี Workshop สาธิตการดับเพลิง ผ่านสถานการณ์จำลองภายในรถห้องฝึกดับเพลิงและกู้ภัยเคลื่อนที่ (SIMULATOR TRUCK) โดยจะแบ่งรอบสาธิตการดับเพลิงออกเป็นวันละ 3 รอบ ได้แก่ 13.00-14.30 น., 15.30-17.00 น., และ 18.00-20.00 น. ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ามาเพื่อร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างาน
  2. บูธโปร่งใส่ดี : ชวนฝากข้อความถึง ผู้ว่าฯชัชชาติ ผ่านกล่อง ‘เรื่องที่อยากบอก.. เรา’ ซึ่งในบูธนี้ จะเป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นการแสดงความืคืบหน้าในการดำเนินงานนโยบาย ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลผ่าน OPEN DATA และ OPEN POLICY เว็ปไซต์ที่จะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนติดตามและให้ข้อเสนอการพัฒนานโยบายของกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการรวบรวมการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตลอดจนการติดตามแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
  3. บริเวณโซนเศรษฐกิจดี : ในโซนนี้มีของดีจาก 50 เขต และสินค้าจาก Bangkok Brand ให้ได้ช้อปปิ้ง
  4. บูธเดินทางดี : ในโซนนิทรรศการนี้จะมีการยกทางข้ามและการกวดขันวินัยจราจรมาให้ทดสอบโดยบูธนี้จะมีกิจกรรมการสาธิตจากเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ประชาชนร่วมทดลองด้วย
  5. บริเวณโซนสิ่งแวดล้อมดี : ในบริเวณนี้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดการเพิ่มต้นไม้สีเขียว ตามนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง มีการจัดแสดงสวน 15 นาทีให้ผู้เข้าชมงานเยี่ยมชมและใช้บริการได้จริง (พื้นที่ 40×25 เมตร) ตลอดจนสาธิตการจัดการขยะ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง พร้อมแจกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักขยะหอม น้ำยาเอนกประสงค์ด้วย
  6. บูธสุขภาพดี : บูธนี้จะมีการนำเสนอแนวทางการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสุขภาพดี ที่จะขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ในกรุงเทพฯ และยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนผ่านรถบริการ Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชนมาจัดแสดงและให้บริการประชาชนด้วย
  7. บูธสังคมดี : บูธนี้จะมีอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) มาช่วยเหลือ พร้อมกับมี Job Coach มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางการสอนงานให้กับคนพิการและเป็นการทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของคนทั่วไปและคนพิการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนในสังคม และสร้างความเสมอภาคในสังคมมากขึ้น
  8. บูธเรียนดี : ภายในบูธยังมีการนำเสนอเนื้อหาด้านการศึกษา และงานของสำนักพัฒนาสังคมเกี่ยวกับศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนมาร่วมด้วย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงหุ่นยนต์จากโรงเรียนสังกัด กทม. มีกิจกรรมจากศูนย์ข่าวนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมด้วยโครงการ BMA School Expo “ZERO WAST” ตลอดจนสาธิตแปลงเพาะปลูกการเกษตร การแสดงความสามารถทางดนตรี การขายสินค้าผลงานของนักเรียน การแจกผ้าอนามัยฟรี ฯลฯ
  9. โซนบริหารจัดการดี : บริเวณนี้จะมี Showcase แนวทางการพัฒนาเมืองโดยมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ผ่านไอเดียที่ได้มีการระดมแนวความคิดจากสมาชิกสภาเมืองคนรุ่นใหม่ระดับกลุ่มโซน ตลอดจนการขยายนโยบายที่ได้รับสนับสนุนและต่อยอดโดยหน่วยงาน กทม.จากการประชุมสภาเมืองที่ผ่านมา

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม พ.ศ 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.
อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ


ขอบคุณที่มา : กรุงเทพมหานคร

Share