สภาเมือง​คนรุ่นใหม่​ขยายเวลาเปิดรับ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ครั้งที่ 3/2566

สภาเมือง​คนรุ่นใหม่​ขยายเวลาเปิดรับ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย”

สภาเมือง​คนรุ่นใหม่​ขยายเวลาเปิดรับ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอในการประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง รับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 15-35 ปี ที่มีพลัง มีฝัน มีไฟ มาร่วมเสนอนโยบายและไอเดียการเปลี่ยนเมือง

สภาเมืองคนรุ่นใหม่ คืออะไร?
“สภาเมืองคนรุ่นใหม่” คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (อายุ 15-35 ปี) ที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครในทุกประเด็น โดยจะมีการเปิดประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งจะมีผู้บริหารของ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และผลักดันไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองร่วมกัน โดย

  • สร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของคนรุ่นใหม่
  • เปิดพื้นที่เมืองให้ลงมือทำ ทดลองแก้ปัญหาในพื้นที่จริง
  • ผลักดันข้อเสนอสู่การรับนโยบาย และการปฏิบัติจริงของหน่วยงาน กทม.

Timeline เปิดประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566

  • วันนี้ – 11 ส.ค. เปิดรับข้อเสนอ
  • 19 ส.ค. ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคัดเลือก
  • 24 ส.ค. – 1 ก.ย. เตรียมความพร้อมทีมนำเสนอ (Pitch Deck / Pitch Session)
  • 10 ก.ย. เปิดประชุมสภาเมืองคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2566
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม
FB Inbox m.me/BKKRanger
LINE OpenChat bit.ly/BKKRanger-OpenChat
ช่องทางให้คนรุ่นใหม่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากรุงเทพฯ


ขอบคุณที่มา : BKKRanger สภาเมืองคนรุ่นใหม่

Share