กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด (BCG Model – driven Enterprise) จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(DIPROM)

BCG Model - driven Enterprise

“BCG DRIVEN ENTERPRISE” ยกระดับกระบวนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด (BCG Model – driven Enterprise) ภายใต้โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

โดยเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาคการผลิต ที่มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามแนวความคิด BCG Model  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุ พลังงาน ยาและการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

  • ยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้เชี่ยวชาญประกบคู่แบบ 1 On 1
  • เชื่อมโยงสู่การขอมาตรฐานและฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
  • ประชาสัมพันธ์ร่วมกับ DIPROM เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
วันนี้ -15 กุมภาพันธ์ 2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณแสงเดือน โทร. 089-533-9293, คุณชนัญชิดา โทร. 092-224-5633


ขอบคุณที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIPROM

Share