โครงการ BCG HEROES 2566 จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

BCG HEROES 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP เปิดตัวโครงการ BCG Heroes ปี 2566 อย่างเป็นทางการ ในงาน BCG HEROES The Open House โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้ที่มีใจรักษ์โลก มาเปิดโลกการทำธุรกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์วิถียั่งยืน Bio, Circular, Green โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Panel Discussion จาก BCG HEROES พร้อม Case Study ที่น่าสนใจจากทั่วโลก  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม BCG Community และมีสิทธิเข้ารับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ผู้ประกอบการ BCG Heroes

คุณสมบัติผู้สมัคร มีดังนี้

  • เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
  • เป็นผู้ประกอบที่มีดำเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่
    (1) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
    (2) กลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป-อาหาร และ
    (3) กลุ่มสินค้าอื่นๆ
  • เป็นธุรกิจที่มีสินค้า และการดำเนินการตามแนวคิด BCG Economy Model (Bio, Circular, Green)
  • มีประสบการณ์ส่งออกไปต่างประเทศ หรือ เคยเข้าร่วมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือ เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และมีช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้ว

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 20 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2566
คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ


ขอบคุณที่มา : UN Global Compact Network Thailand

Share