เชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการประเมิณค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การประเมินค่าคาร์บอนฟรุตปรินท์

กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  รวมทั้งสิ้น 8 วัน ในลักษณะของการฝึกอบรมพร้อมกับ Workshop และศึกษาดูงาน ซึ่งเกี่ยวกับ BCG economy และองค์ความรู้ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) หรือ การประเมินค่าคาร์บอนฟุตปริ้น (Carbon Footprint) พร้อมกับ Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมนโยบาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission (องค์กรหรือสถานประกอบการ และ ผลิตภัณฑ์ )

โดยจัดระหว่างวันที่ 19 – 22 ,27-29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567
สถานที่ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
ฟรี รับจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 08 2153 2001 (คุณฝน) ,06 2889 4156 (คุณจั๊กจั่น)


ขอบคุณที่มา : diprom

Share