โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(DIPROM)

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2

โครงการการยกระดับธุรกิจ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG รุ่นที่ 2 หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมการฝึกอบรม” BCG Industry Training : เจาะลึกแนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ”

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • เป็นผู้ประกอบการหรือทายาท SMEs ภาคการผลิต หรือ การบริการ
 • เป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่มีสังกัดหน่วยงาน/สถานประกอบการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

 1. กิจกรรมฝึกอบรมฯ ไม่สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก หากผู้สมัครประสงค์เข้าพักโปรดติดต่อโรงแรมด้วยตนเอง(แจ้งเป็นผู้เข้าร่วมอบรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
 2. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกอบรมต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ติดตามผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม
 3. บริษัทที่เข้าร่วมมากกว่า 1 ท่านกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกคน
 4. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 3 กิจการ มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแบบ 1 on 1 ในการปรับกระบวนการผลิต
  ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 12-15 Man-day

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอก Google Form ให้ครบถ้วน และท่านจะได้รับ Email ยืนยันให้สมัครขั้นตอนที่ 2 และ 3 ต่อไป
 2. ต้องสมัครเป็นสมาชิกระบบ i-Industry  https://i.industry.go.th/ แต่หากเป็นสมาชิก i-Industry แล้ว ข้ามไปข้อ 3
 3. ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ E-service https://customer.diprom.go.th/
  ดูวิธีการสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/Uxlbk

ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ชลบุรี

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 มกราคม 2567


ขอบคุณที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIPROM

Share