โครงการ Banpu Champions for Change รุ่นที่ 10 เปิดรับสมัครแล้ว

เปิดรับสมัครแล้วกับโครงการ Banpu Champions for Change รุ่นที่ 10  ที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน ChangeFusion ร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการสร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมอีกด้วย

เงื่อนไขการสมัคร:

✅ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง “แบบเดี่ยว” หรือ “แบบกลุ่ม” โดยสมาชิกหลักของกลุ่มต้องไม่เกิน 4 คน

✅มีความมุ่งมั่นระยะยาวในการขยายการดำเนินงานของตนเองและความยั่งยืนทางการเงิน (Innovation, Impact, Sustainability and Scalability)

✅ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการเรียน Online Course: SE 101 ที่เว็บไซต์ SE.School (https://se.school)

✅จากนั้นส่งเอกสารใบสมัครในรูปแบบ PDF หรือ Word พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น เอกสารนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching slide) ในรูปแบบ PowerPoint และรูปถ่ายผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครในรูปแบบ .jpg หรือ .png มาที่ banpuchampions@gmail.com

ยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้ – 31 มีนาคม 2564
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/BC4C10

หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ Inbox หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ 087-075-4815
#Banpuchampionsforchange10 #BC4C10 #ปลุกPassionปั้นSE #SocialEnterprise

Share