เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

โครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 10

Banpu Champions for Change คือโครงการที่จะบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมใหม่ๆ ซึ่งดำเนินการมา 10 ปีแล้ว จัดโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และสถาบัน Change Fusion ร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการสร้างกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยโครงการฯ เน้นทดลองโมเดลทั้งส่วนการพัฒนาสินค้าบริการให้ลูกค้า และผลต่อสังคมแล้วต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจ โดยเป็นการแข่งขันให้ท่านได้ยื่นแผนธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง โดยเป็นสินค้าหรือบริการที่มีเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ซึ่งโครงการนี้ มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์อย่าง SE.school ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจเพื่อสังคมอีกด้วย

ในด้านเงินทุนสนับสนุนจะมีด้วยกัน 2 รอบ คือ เมื่อเข้ารอบแรกจะมีเงินทุนสนับสนุนให้ 80,000 บาท และหากผ่านเข้ารอบสอง จะได้เงินทุนสนับสนุนอีก 250,000 บาทต่อทีม รวมสูงสุด 330,000 ต่อทีม! และยังมีกระบวนการเรียนรู้ออนไลน์ SE.school ที่รวมตัวอย่าง SE ของไทยให้เรียนรู้ตั้งแต่แนวงานผ้าชุมชน อาหารยั่งยืน การสร้าง application ออนไลน์ และเมื่อเรียนจบก็จะได้ใบประกาศนียบัตรร่วมกับ UNDP อีกด้วย


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ:

  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯได้ทั้ง “แบบเดี่ยว” หรือ “แบบกลุ่ม” โดยสมาชิกหลักของกลุ่มต้องมีไม่เกิน 4 คน
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านการเรียน Online Course: SE 101 ที่เว็บไซต์ SE.School (https://se.school)
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2Sk9G9J
  • จากนั้นส่งเอกสารใบสมัครในรูปแบบ PDF หรือ Word พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น เอกสารนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching slide) ในรูปแบบ PowerPoint และรูปถ่ายผู้สมัครหรือทีมผู้สมัครในรูปแบบ .jpg หรือ .png มาที่ banpuchampions@gmail.com

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/banpuchampions/

Share