ASEAN Social Enterprises Development Programme (ASEAN SEDP) 3.0 จัดโดย ASEAN Foundation และได้รับการสนับสนุนจาก TikTok และ SAP

ASEAN Social Enterprises Development Programme (ASEAN SEDP) 3.0 จัดขึ้นโดย ASEAN Foundation และได้รับการสนับสนุนจาก TikTok และ SAP

เปิดให้ SE สมัครแล้ว กับ ASEAN Social Enterprises Development Programme (ASEAN SEDP) 3.0 จัดขึ้นโดย ASEAN Foundation และได้รับการสนับสนุนจาก TikTok และ SAP

ASEAN SEDP 3.0 มีวัตถุประสงค์ในการ empower SE ที่เป็น youth-led โดยช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงโมเดลธุรกิจ เชื่อมโยงนักลงทุนกับแหล่งทุน และผลักดันให้เกิดนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของ UN SDGs อีกด้วย

 

  • หากคุณสมัครแล้ว สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับมีอะไรบ้าง:

1.ได้รับคำแนะนำในการปรับโครงการให้ดีขึ้น

2.Networking กับนักลงทุน

3.SE จะได้พูดคุยกับนักลงทุนแบบ one-on-one ในระหว่างที่ Business Matchmaking

4.ได้มีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายอาเซียนในระดับชาติและระดับภูมิภาค

5.ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น ACCMSME และ SOMY

6.SE จะได้นำเสนอโครงการและมีโอกาสได้รับการสนับสนุนเงินทุนถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1.เป็น Founder, Co-Founder, CEO หรือสมาชิกในทีม SE ที่จะเข้าร่วมโครงการ

2.อายุของผู้สมัคร 18-35 ปี

3.เป็นผู้มีสัญชาติในประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

4.หากได้รับคัดเลือกเป็น project leader แล้ว ต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเข้าร่วม SEDP ของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ (ทั้งนี้ project leader สามารถเชิญสมาชิกในทีมเพิ่มเติมให้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ได้)

5.ต้องเป็น SE ที่ youth-led หรือเยาวชนเป็นผู้นำ

6.ต้องมีผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตรวจสอบและนำเสนอได้ (SE ที่สมัครควรมีรายได้อยู่แล้วจะดีกว่า)

7.ควรมีสมาชิกในทีมที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

 

  • เกณฑ์การประเมิน:

-ประเมินผลกระทบที่มีต่อสังคม

-ความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์

-ความน่าดึงดูดใจของตลาด

-ความสามารถในการปรับขนาดโมเดลธุรกิจ

-สุขภาพทางการเงิน

-ผู้ก่อตั้งและองค์ประกอบของทีม

-การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

 

  • ไทม์ไลน์การดำเนินโครงการ:

ขั้นที่ 1 – การเปิดตัวโปรแกรม

ขั้นที่ 2 – เปิดรับสมัคร (9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567)

SEที่สนใจสามารถลงทะเบียนใบสมัครได้ที่ bit.ly/ASEANSEDP3

ขั้นที่ 3 – การคัดเลือก (เมษายน 2024)

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแจ้งทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์ออนไลน์

ขั้นที่ 4 – สัมภาษณ์ (เมษายน – พฤษภาคม 2567)

30 SEs จาก 10 ประเทศในอาเซียนจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEAN SEDP 3.0

ขั้นที่ 5 – การฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ (มิถุนายน – ธันวาคม 2567)

การฝึกอบรมเสริมสร้างขีดความสามารถเสมือนจริงจะใช้เวลาสองเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2567 นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2567

ขั้นที่ 6 – Virtual Demo Day และการคัดเลือก Seed Grant  (สิงหาคม 2024)

SE จะนำเสนอโครงการ ซึ่ง SE ที่มีผลงานโดดเด่นจะมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนมูลค่ารวมสูงถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ขั้นที่ 7 – Business Matchmaking and Networking  (กันยายน/ตุลาคม 2567)

SE จได้เข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวกับนักลงทุนและเข้าร่วมงาน Networking กับรัฐบาลอาเซียน

ขั้นที่ 8 – การดำเนินโครงการโดย SE (กันยายน-พฤศจิกายน 2567)

SE ดำเนินโครงการที่ได้ pitch ไว้ก่อนหน้านี้ใน Demo Day

 

  • วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ลิงค์: bit.ly/ASEANSEDP3 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่อีเมล aseansedp@aseanfoundation.org

*หมายเหตุ* ใบสมัครที่ส่งไปยังช่องทางอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา และการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่สมบูรณ์จะไม่มีผลสำหรับการคัดเลือก

 

ขอบคุณที่มา: ASEAN Foundation 

#ข่าวประชาสัมพันธ์กับSEThailand

 

 

Share