ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 Chiang Mai University

โครงการ ASEAN Youth Volunteer Program Thailand 2022 (ปีที่ 10) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Association for University Social Engagement Thailand (EnT) และโครงการ U2T กระทรวงระดับอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565


กิจกรรมหลักของปี 2022

ในปีนี้โปรแกรมเน้นหัวข้อการพัฒนาชุมชนและการขจัดความยากจน ซึ่งพัฒนาโดย Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) มหาวิทยาลัยแห่งชาติของมาเลเซีย ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงเยาวชนและกีฬามาเลเซีย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

อาสาสมัครสามารถเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์กับวิทยากรผ่านโมดูลการพัฒนาชุมชน จำนวน 5 วัน และการขจัดความยากจน มีการติดตามผลด้านการเป็นพลเมืองอาเซียนและการจัดการโครงการ จำนวน 2 วัน ตามลำดับ ประกอบไปด้วยสาระสำคัญของ การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน อาสาสมัครเยาวชน และทักษะการเป็นผู้นำ


คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. อาสาสมัครเยาวชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
  2. อายุ 18 – 30 ปี
  3. เยาวชนจากการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สมัครที่ ayvpukm.com.my

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ayvpukm.com.my และเพจ ASEAN Youth Volunteer Programme, Universiti Kebangsaan Malaysia


ขอบคุณที่มา: กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Share