ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020

ASEAN Youth Show Case 2020

ได้เวลาระดมพลเยาวชนทั่วอาเซียนเข้าร่วมงาน ASEAN Youth Show Case 2020

ภายใต้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจคือ

  1. Enriching skills: เสริมสร้างทักษะผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ, Mentor หรือเยาวชนที่เป็นผู้นำองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งจะเน้นความเข้าใจการจัดการอุปสรรคในการทำธุรกิจเพื่อสังคม
  2. Empowering the ideas: คิดนอกกรอบ การไม่ปิดกั้น จะช่วยให้ไอเดียนั้นมีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหัวข้อหลักของงานด้วย
  3. Engaging the stakeholders: รู้จักเครือข่ายของกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม ภาคประชาชน และภาครัฐในกลุ่มภูมิภาคนี้

หัวข้อเหล่านี้นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ทั้ง 17 ข้อ และแต่ละข้อสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่แต่ละที่ในภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย

เรากำลังมองหาใคร?

ASEAN Youth Show Case 2020 จะเป็นงานที่รวบรวมเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี จำนวน 150 – 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำองค์กรเพื่อสังคม ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคประชาชน ประชาสังคม และภาครัฐ ตลอดจนเยาวชนจากโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)

  • ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการเสริมความรู้ด้านการทำธุรกิจ
  • ถ้าคุณต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเยาวชนผู้นำองค์กรเพื่อสังคมในอาเซียนที่ดีที่สุด
  • ถ้าคุณต้องการสร้างเครื่องข่ายองค์กรเพื่อสังคมของเยาวชนระหว่างกลุ่มแระเทศอาเซียน
  • ถ้าคุณต้องการสร้างความรู้จักขององค์กรให้กับประชาคมอาเซียน

……เราต้องการคุณ

สมัครได้แล้ววันนี้

1.ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบปกติ
เพียงแค่คุณเป็นเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน คุณก็เข้าร่วมได้เลย

2.ต้องการเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสังคมระดับอาเซียน

สมัครได้เลยเพียงคุณมีคุณสมบัติดังนี้

1.มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี

2.เป็นประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน (บรูไนฯ , เมียนมาร์ , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย , สปป.ลาว , ฟิลิปินส์ , สิงค์โปร์ , ไทย และ เวียดนาม)

3.โครงการที่เข้าประกวดจะต้องดำเนินการไปแล้ว

4.สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้

5.ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเวลา 23.59 (GMT+7)

ผลการคัดเลือกจะประกาศในวันที่ 3 มีนาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ rathporn.l@c-asean.org

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.c-asean.org/?op=post-detail&c=37

Share