โครงการ ASEAN Women Impact Social Entrepreneurship (WISE) Fellowship

ASEAN Wise Fellow 2021
หากคุณเป็น SE ที่มีผู้นำเป็นผู้หญิง หรือทำงานเพื่อสร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว องค์กร Angels of Impact จากประเทศสิงคโปร์กำลังเฟ้นหา SE จากประเทศในภูมิภาค ASEAN เข้าร่วมโครงการ ASEAN Women Impact Social Entrepreneurship (WISE) Fellowship ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลาหนึ่งปีที่คุณจะได้พบกับที่ปรึกษาอาสาจากภาคเอกชน ซึ่งจะพัฒนาศักยภาพของคุณ ให้สามารถนำองค์กรไปสู่ขั้นต่อไป หรือแก้ปัญหาที่สำคัญในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้านการตลาด การบริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาองค์กรให้พร้อมสำหรับการลงทุน
ระยะเวลาของโครงการคร่าว ๆ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
  • 15 ม.ค. 2564 ปิดรับสมัคร
  • ภายใน ม.ค. 2564 คัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการ
  • ภายใน ก.พ. 2564 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการจับคู่กับที่ปรึกษา
  • มี.ค.-ธ.ค. 2564 ดำเนินโครงการ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ)
  • ม.ค.-ก.พ. 2565 นำเสนอต่อนักลงทุน (pitching)
สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 ม.ค. 2564 ที่ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (เฉพาะภาษาอังกฤษ) contact@angelsofimpact.com
Share