เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global) จัดโดย สวก.

เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร  ในงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global)  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 พระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานและพบกับกิจรรมมากมาย อาทิ

พบกับภาคเสวนาและบรรยาย

  • การเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “ประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทย สู่มาตรฐานสากล” และเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends และการบรรยายพิเศษ จากบุคคลสำคัญระดับประเทศ

พบกับภาคนิทรรศการ

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
  • นิทรรศการ 6 Mega Trends งานวิจัยเกษตรไทย
  • นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ สวก. ในรอบ 20 ปี
  • นิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตร

กิจกรรมสาธิตต่างๆ / การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 15.00 น.


ขอบคุณที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

Share