โครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

โครงการ AGRIT: แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis@Kasetsart) ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ Agrifood Futures ได้เปิดรับสมัครสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมโครงการ “AGRIT” แพลตฟอร์มการยกระดับและเร่งรัดพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเชิงลึกสู่การเติบโตระดับสากล

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

  1. องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสู่การเติบโตในระดับสากล
  2. เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ
  3. โอกาสในการดำเนินธุรกิจและลงทุนในตลาดต่างประเทศ
  4. การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการโครงการ

  • เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 11 ส.ค. 66
  • คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ: 14 ส.ค. 66
  • Preparation Camp: 5-8 ต.ค. 66
  • นำเสนอ และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก: 12 ต.ค.
  • Intensive International Bootcamp: พ.ย. 66 – พ.ค. 67
  • Demo Day: มิ.ย. 67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณฐานิดา ตั้งชัยสิน (แจน)
โทรศัพท์: 085 329 9158 อีเมล: Agrit.accelerator@gmail.com

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ


ขอบคุณที่มา : AGRIT Accelerator

Share