กิจกรรม “วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)” จัดโดย ชีวามิตร

“วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)”

หากคุณต้องการวางแผน ชีวิต การเงินและสุขภาพ ให้ “อยู่ดี – ตายดี” ล่วงหน้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ชีวามิตรจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าให้ “อยู่ดี – ตายดี” ในมิติเศรษฐกิจและการเงิน ที่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องชีวิตและสุขภาพ ในกิจกรรม “วิชาชีวิต ACP (Advance Care Planning)” โดยผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 3 ด้าน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

รายละเอียดบทเรียน

  • ความรู้เบื้องต้นเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในมิติเศรษฐกิจ/การเงิน โดย อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ จากศูนย์การุณรักษ์ (Palliative Care Unit) โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  • เศรษฐศาสตร์กับการอยู่ดี -ตายดี โดย รศ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ จาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สิทธิสุขภาพจากภาครัฐกับการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า โดย คุณพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน ผู้ชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม
1. เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนที่ต้องการแล้ว จะปิดรับสมัครทันที
2. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติทันทีหลังสมัคร (โดยไม่ต้องตอบกลับเพื่อยืนยันตัวตน)
3. หากสมัครแล้วไม่ได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ รบกวนตรวจสอบอีเมลและแก้ไขอีเมลได้ที่ “ข้อมูลส่วนตัว” บนเว็บไซต์ cheevamitr.com และกดสมัครใหม่อีกครั้ง
4. ผู้สมัครจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของตนเองแล้วว่า สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่จัดอบรมได้เท่านั้น
5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องให้ความร่วมมือในการทำแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามก่อนเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ (โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามครบทั้ง 2 ฉบับ จะได้รับประกาศนียบัตรจากชีวามิตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))

ช่วงเวลาการรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 17 มกราคม 2567 (เต็มแล้วปิดรับทันที)
  • ประกาศรายชื่อวันที่ 18 มกราคม 2567
  • ส่ง Link Zoom Meeting และแบบทดสอบก่อนเรียน ให้ทางอีเมล ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567

ช่วงเวลาจัดอบรมในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08:30 -12:00 น.

จัดอบรมออนไลน์เป็นระยะเวลา 1 วันผ่านระบบ Zoom Meeting

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม จำกัด 100 ท่าน


ขอบคุณที่มา : ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise

Share