โครงการ “สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด” ผ่านเทใจดอทคอม

Yala Covid Taejai

การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ถือเป็นวิกฤตของแรงงานไทย หลายคนกลายเป็นคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว  โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีความเปราะบางรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งความยากจนอยู่แล้ว ยิ่งยากจนขึ้นไปอีก

“กลุ่มลูกเหรียง” ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กกำพร้าและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตใหม่ที่มีความหวังมากขึ้น จึงร่วมกับเทใจและภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ โครงการ “สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยครอบครัวที่กำลังเผชิญความลำบากพิเศษในจังหวัดยะลา ให้ได้รับการจ้างงานเพื่อมีรายได้ประทังชีวิตรอดและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้พร้อมกัน เป้าหมายระดมทุน 190,300 บาท

เงินของท่านจะถูกนำไปช่วยกลุ่มที่กำลังเผชิญความยากลำบากพิเศษแบบไหน ตัวอย่างเช่น “นางรอกีเยาะ สาและ” แม่บ้านลูกสอง คนโต 5 ขวบ คนเล็ก 2 ขวบ สามีตกงานเพราะโควิด-19 ครอบครัวขาดรายได้ แต่เมื่อมีโครงการจ้างงานช่วงนี้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้สามารถนำเงินไปซื้ออาหารและนมลูก   หรือช่วย “น้องรอมล๊ะ ดอเลาะ” อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เดิมเคยมีรายได้พิเศษเป็นรายชั่วโมง จากการช่วยอาจารย์ลงพื้นที่ทำวิจัยแต่ต้องขาดรายได้ก้อนนี้ไป เพราะมหาวิทยาลัยปิด ฯลฯ อีกหลายชีวิต เป็นต้น

มาช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางกลุ่มนี้ให้มีอาชีพตามทักษะที่พวกเขาถนัดได้ที่ https://bit.ly/2XdvNB4 หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/3dRkZ2q

#คนไทยเทใจให้พี่น้องชายแดนใต้ #เทใจสู้โควิด #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

Share