ACE Youth Camp 2022 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ACE Youth Camp 2022 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวน…
  • เยาวชนทั่วประเทศที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • อายุ 18-25 ปี

สมัครเข้าร่วม “กิจกรรมเสริมศักยภาพและขับเคลื่อนผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ” (ACE Youth Camp 2022)

กติกา:
  • อัพโหลดวิดีโอในเวลาไม่เกิน 180 วินาที ภายใต้หัวข้อ “Climate Change” ในสไตล์ของตัวเอง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2565

สมัครเข้าร่วมโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน QR code ในโปสเตอร์

Share