โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA

Accelerate Impact with PRUKSA
ขอเชิญชวนธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Enterprise) เข้าร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1.จดทะเบียนเป็นบริษัทในไทย มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
2.มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคม
3.มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
4.มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงิน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เป็นต้น
5.มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในทีม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2565 (รอบขยายระยะเวลาในการสมัคร) ได้ที่  https://www.pruksaimpact.com/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงานพฤกษา
เบอร์โทรศัพท์ 098-260-4935 ในเวลา 09:00 – 18:00 น.

ขอบคุณที่มา: Pruksa
Share