Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 โดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2

Accelerate Impact with PRUKSA Season 2 โอกาสของธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และสิ่งแวดล้อม จากความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ในปี 2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก และได้สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม พฤกษาจึงมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาและต่อยอดโครงการ โดยเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยในแวดวงธุรกิจที่มีเป้าหมายการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจ และร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้โจทย์ท้าทายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้

 • การสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดี (Good Health and Well-being)
  การสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงหรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
 • การลดคาร์บอนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Decarbonization & Circular Economy)
  การช่วยลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อน การลดใช้วัตถุดิบ การหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อยืดอายุให้วัสดุในผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตที่นานขึ้น
 •  การลดความเหลื่อมล้ำ การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อโอกาสทางการงาน (Uplifting Living Quality)
  การแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเทียบเท่ากัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. จดทะเบียนนิติบุคคล มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
 2. มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคมสอดคล้องตามโจทย์ที่กำหนด
 3. มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
 4. มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เช่น ทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
 5. มีความเป็นทีม มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ขั้นตอนการสมัคร

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ www.pruksaimpact.com ตั้งแต่วันนี้ – 16 ต.ค. 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการผ่านทางอีเมล เพื่อเข้าสู่รอบ 10 ทีม
 • สัมภาษณ์ทีมผู้เข้ารอบ เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 5 ทีม
 • ประกาศผล 5 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

5 ทีมที่ได้รับคัดเลือก

 • เงินทุนสนับสนุนการขยายธุรกิจจากพฤกษา ทีมละ 600,000 บาท และ โอกาสการรับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ (Vijitpongpun Fund)
 • โอกาสในการรับเงินลงทุนเพิ่มเติมจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital (CVC)
 • การเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ
 • คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ
 • เครือข่ายผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีความสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต
 • เวิร์กชอปพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2566
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัคร

ติดต่อทีมงาน Info@pruksaimpact.com / 098-260-4935 : 09:00 – 18:00 น.


ขอบคุณที่มา : Pruksa Family Club

Share