รับมือสังคมสูงวัย ด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม จัดโดย มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สมุนไพรไทย

รับมือสังคมสูงวัยด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม

“รับมือสังคมสูงวัย ด้วยสมุนไพรชะลอสมองเสื่อม” เรียน รู้ ดู ทำ กิจกรรมต้านสมองเสื่อม กับ อภัยภูเบศร
พบกับเวทีเสวนา

 • สังคมสูงวัย ห่างไกลสมองเสื่อม โดย ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ดำเนินรายการโดย : ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 • สมุนไพรเพื่อสมอง เลือกอย่างไรให้ปลอดภัย โดย ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ และ ดร.ภญ.วชิราภรณ์ ทองอ่อน หน่วยวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ
  ดำเนิรายการโดย : พท.ป.แพรวนภา ทุมหนู ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพร
  มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ

กิจกรรม Workshop

 • ทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ลงมือทำ และได้ของที่ทำกลับบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่าย (*กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า) รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง
 • การออกกำลังกายป้องสมองเสื่อม
 • สาธิตการน้ำสมุนไพรจากต้นบัวบก
 • สาธิตการทำบาล์มสมุนไพร ช่วยผ่อนคลาย เพิ่มคุณภาพการนอนหลับ

แจกฟรี ต้น “บัวบกพันธุ์ศาลายา” จำนวน 100 ต้น และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สมุนไพรอภัยภูเบศร ในราคาพิเศษ ( เวลา 10.00 – 20.00 น.)

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ (Gateway at Bangsue) ชั้น 1 ตรงข้ามโรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน ฟรี

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน


ขอบคุณที่มา : สมุนไพรอภัยภูเบศร

Share