SE Thailand

SE Thailand
ศูนย์กลางของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พร้อมสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน

What We Do

Membership

พัฒนาเครือข่ายซึ่งรวบรวมธุรกิจเพื่อสังคมที่มีรูปแบบและทำงานในประเด็นที่หลากหลาย แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คืออยากเห็นสังคมไทยที่ดีขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผู้สนใจในธุรกิจเพื่อสังคมด้วย

Value Creation

พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการจัดกิจกรรม การแบ่งปันข้อมูล การรวมกลุ่ม เชื่อมโยงแหล่งทุน และอื่นๆ

Knowledge sharing

สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการประกอบการสังคม กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

partnership

พัฒนามิตรภาพที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนทั้งระดับประเทศและสากล เพื่อสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Who Can Get Involved

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร SE Thailand พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ

ธุรกิจเพื่อสังคม
ธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรที่นำไปใช้ลงทุนทางสังคม และขยายผลกระทบเชิงบวกทางสังคมต่อไปอย่างไม่รู้จบ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทเอกชน
องค์กรผู้ร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมและผลลัพธ์ของการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืนผ่านจุดแข็งและการดำเนินงานของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป
ผู้ใส่ใจประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการพบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจเดียวกัน อยากหาไอเดียหรือริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองและพร้อมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

องค์กรความร่วมมือระดับนานาชาติ
SE Thailand พร้อมร่วมมือและขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกับนานาประเทศ และผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และอื่นๆ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา เครือข่ายองค์กรชุมชนฯลฯ ผู้สนใจประสานความร่วมมือให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

TESTIMONIAL

Become a member of
SE THAILAND

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยพร้อมรับสิทธิประโยชน์เพื่อเสริม
ศักยภาพให้ธุรกิจเพื่อสังคมของคุณ

สมัครสมาชิก SE Thailand

Partner with us

SE Thailand ร่วมมือกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยเติบโต
และสร้างผลกระทบทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ติดต่อเป็นพันธมิตร

News

UNESCAP - Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum

Business Innovation for the Sustainable Development Goals Forum

The Forum will showcase how social and inclusive business, and impact investing, can accelerate progress on the UN Sustainable Development Goals, and facilitate South-South cooperation between the Latin America and Asia-Pacific regions on these agendas.

SE Class 8 ESG & Sustainability

SE Class ครั้งที่ 8: ESG & Sustainability

SE Class กลับมาอีกครั้ง! SE Class ครั้งที่ 8 นี้ SE Thailand ชวน FHI 360 และ AWR Lloyd พันธมิตรภายใต้โครงการ Partnership for Business Resilience and Recovery in Southeast Asia (PBRR) เปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม มาร่วมเรียนรู้เรื่อง Environment, Social, Governance (ESG) และ Sustainability (แนวความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน) พร้อมทำความเข้าใจโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ และเตรียมพร้อมธุรกิจของท่านให้ก้าวทันเทรนด์ความยั่งยืนที่กำลังมา

SE Thailand พาสมาชิกเข้าร่วมงาน Social Enterprise Leaders Forum 2022 & Asia Social Entrepreneurs Workshop ที่ประเทศเกาหลีใต้

E Thailand ได้รับเกียรติจากทาง KoSEA ( Korea Social Enterprise Promotion Agency) ร่วมเดินทางไปกับธุรกิจเพื่อสังคม #สมาชิกSEThailand 3 องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาประเด็นสุขภาพและสุขภาวะ เพื่อเข้าร่วมงาน Social Enterprise Leaders Forum 2022 & Asia Social Entrepreneurs Workshop จัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคมที่ผ่านมา

PTC let’s Voice, Let’s Change ครั้งที่ 1

หากคุณคือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาชีวะ คนที่ มีไอเดีย มีฝัน อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาร่วมสมัครเป็น PTC Maker กับ “การประกวดไอเดียการเปลี่ยนแปลง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

FRIEND OF SEs