เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต

poster

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี 2562 การจัดการสุขภาพใหม่ เพื่อเผชิญ NCDs ท่ามกลางสังคมพลวัต (Transformative Management for People-centered Care under Dynamic Society) ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและการลงทะเบียนได้ที่นี่

 

กำหนดการวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

Agenda - 6 Nov 19

กำหนดการวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

Agenda - 7 Nov 19

 

Share