งาน International Green Week 2024 โดย NIA

ร่วมออกบูธในงาน International Green Week 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

NIA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน รับสมัครผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหาร ร่วมออกบูธในงาน International Green Week 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • โอกาสการทดสอบการตอบรับของตลาด B2C ในต่างประเทศ
 • การสำรวจตลาดและแนวโน้มผลิตภัณฑ์ในประเทศเยอรมนี
 • การสนับสนุนค่าออกบูธและบัตรเข้างาน (บางส่วน)
 • การประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ Potential Buyers, Distributors, Importers มาเยี่ยมชมบูธ และนัดจับคู่ทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 • ผู้ประกอบการธุรกิจฐานนวัตกรรม ด้านอาหารในสาขาอาหารสำหรับตลาดจำเพาะ (Food for Specific Market) อาหารพรีเมี่ยม (Premium Food) อาหารพื้นถิ่นมูลค่าใหม่ (Modern Heirloom) และอื่นๆ
 • มีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย/นำเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • หากมีมาตรฐานและกำลังการผลิตพร้อมส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถอยู่บูธได้ตลอดระยะเวลากิจกรรม (5 วัน / 10 วัน ต่อบริษัท)

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเอง

 • ค่าวีซ่า
 • ค่าเดินทางและที่พัก
 • ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์
 • ค่าอาหารระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: นายจิตรภณ จิรกุลสมโชค 099-256 1455  อีเมล : jittrapon.j@nia.or.th


ขอบคุณที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

Share