เชิญเข้าร่วมงานGood Society Summit 2021 – Hope in Crisis 19-21 พ.ย. 64

gsposter_169_final

เครือข่ายสร้างสังคมดี Good Society ได้ร่วมกันจัดงาน Good Society Summit กลไกผสานความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อเป็นตัวกลางเชิญชวนทุกคนในสังคมร่วมลงมือสร้างการ เปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ภายใต้คอนเซปต์ Hope in Crisis ในวิกฤตยังมีหวัง”  ผ่านกิจกรรม 3 รูปแบบคือ ร่วมเรียนรู้ (Learn)  กับเวทีแลกเปลี่ยนประเด็นสังคมที่หลากหลาย ร่วมลงมือทำ (Action) กับองค์กรภาคสังคมที่ชวนคุณมาสร้างการเปลี่ยนแปลง 4 ประเด็นปัญหาสังคม การศึกษา ต่อต้านคอร์รัปชัน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และร่วมยกระดับการสร้างสังคมดี (Scale Impact) เชื่อมต่อภาคสังคมและภาคธุรกิจเพื่อต่อยอดการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอลเสมือนจริง กันวันที่ 19-21 พฤศจิกายนนี้ ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ http://goodsociety.network

ด้วยความเชื่อว่า สังคมดีที่น่าอยู่เป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันสร้าง Good Society Summit จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นกลไกผสานความร่วมมือเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ ระหว่างผู้คน ภาคสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่ทำงานในประเด็นสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อชวนทุกคนมาร่วมกันคิด ร่วมลงมือทำ สร้างสังคมดีที่น่าอยู่ในแบบที่ตนเองต้องการ

ภายในงานประกอบไปด้วยงาน 3 ส่วนหลักคือ

ส่วนที่ 1 เวทีระดมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคม ครั้งแรกของการรวมตัว หน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่จะมาชวนคิดชวนคุย ร่วมเรียนรู้ (Learn) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายใหญ่ของภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างพลังประชาชนที่ไม่นิ่งดูดาย (Active Citizen) ประกอบด้วย

  • เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Governance for Sustainable Development Forum: GSDF) ชวนทุกคนร่วมระดมสมอง หารือประเด็นการสร้างเสริมธรรมาภิบาลเชิงระบบในภาคตลาดทุน ธนาคาร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) รวมถึงประเด็นใกล้ตัวที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น การยกระดับธรรมาภิบาลของระบบรัฐสภาและภาคการศึกษา เป็นต้น
  • เวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทางสังคมของประเทศไทย (Thailand Social Development Forum: TSDF) พบกับการแลกเปลี่ยนหารือใน 5 ประเด็นสังคมที่ล้วนส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน คือ สาธารณสุข การศึกษา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาเครื่องมือวิชาการ และการลงทุนทางสังคม
  • ส่วนสุดท้ายคือ เวที Social Enterprise Thailand Forum 2021 พื้นที่สำหรับทุกคนที่เชื่อในพลังของธุรกิจต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม งานเดียวที่รวบรวมคนทำงานด้านการประกอบการเพื่อสังคมทั้งหมดในประเทศไทยไว้ที่เดียวกัน คุณจะได้พบกับธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำ หน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ไปจนถึงตัวอย่างความร่วมมือ ที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับการสร้างกำไรเป็นเรื่องไม่ยากอย่างที่คุณคิด

ส่วนที่ 2 คุณจะได้ร่วมลงมือทำ (Action) เพื่อสร้างสังคมดีน่าอยู่ ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับภาคีภาคสังคมกลุ่มต่าง ๆ ที่จะมาเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม แบ่งเป็น 4 ประเด็นทางสังคม คือ

  • ด้านการศึกษาและเยาวชน (Youth & Education Pavilion) ร่วมจัดหาอุปกรณ์สื่อสารเพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้มีเครื่องมือในการเรียนออนไลน์ด้วยเป้าหมายระดมเงินบริจาครวม 1 ล้านบาท กับ ร้อยพลังการศึกษาร่วมกับเทใจดอทคอม และภาคีภาคการศึกษา ผ่านกิจกรรม Class Buddy ที่ทุกท่านสามารถเข้าเรียนกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายเพียงร่วมบริจาคเงินเริ่มต้น 500 บาท พบกับเหล่า Class Buddies จาก Bitkub, The Standard, เพจการตลาดวันละตอน และอีกมากมาย
  • ด้านสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านคอร์รัปชัน (Human Rights & Governance) นำทีมโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ Hand Social Enterprise ชวนทุกคนมา ร่วมออกแบบกรุงเทพฯในแบบที่ต้องการ แลกเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครปี 2565 ว่าควรจะนำไปพัฒนาในด้านใดเพื่อนำเสนอสู่การดำเนินการจริง กับเครื่องมือ Participatory Budgeting ครั้งแรกในไทย จากฝีมือกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้พัฒนา Civic Tech มาแล้วมากมาย อย่าง ELECT
  • ด้านสุขภาพกายและใจ (Health & Inclusion Pavilion) สถานการณ์โควิดกระตุ้นเตือนให้ทุกคนตระหนักว่า เราอาจสูญเสียและจากกันได้ทุกเมื่อ ภาคีแม่ข่าย การเผชิญความตายอย่างสงบ (Peaceful Death) และ ชีวามิตร ชวนทุกคนมาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นการเผชิญหน้ากับความสูญเสีย เตรียมความพร้อมกับความตายที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเครื่องมือ แนวคิดมรณานุสติ การจัดการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำพินัยกรรม เครื่องมือสมุดเบาใจ เป็นต้น พร้อมล้อมวงคุยเรื่องความตายให้ได้เตรียมพร้อมกับการจากลา กับ Exclusive Live โดย เสือร้องไห้
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Environment & Sustainability Pavilion) มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), Local Alike, อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นำเสนอการร่วมคิดและออกแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco Tourism) รณรงค์ให้คนท่องเที่ยวด้วยความหวงแหน ใส่ใจธรรมชาติ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามกลับคืนมาจากโควิดนั้นได้คงความงดงามให้เราได้ชื่นชมกันอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับยูทูบเบอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว อย่าง โจโฉ – ทรงธรรม สิปปวัฒน์ จากช่อง JoCho Sippawat

ในส่วนสุดท้าย คือ การเปิดพื้นที่เชื่อมต่อภาคเอกชนกับองค์กรภาคสังคม สร้างความร่วมมือเพื่อขยายผลการสร้างสังคมที่ดีในระดับที่เข้มข้นขึ้น เพื่อยกระดับความร่วมมือการสร้างสังคมดี เพราะ Good Society เชื่อว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับคนจำนวนมาก รวมถึงเชื่อมต่อทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ทั้ง ทุนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ภาคเอกชนจะมาร่วมเติมเต็มให้กับหน่วยงานภาคสังคมให้สามารถทำงานอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

เป้าหมายของงาน Good Society Summit ต้องการสร้างสังคมที่น่าอยู่ในแบบที่ทุกคนต้องการ เพราะเราเชื่อมั่นในความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลและความตั้งใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของทุกคนอย่างยั่งยืน


พบกันที่งาน Good Society Summit ในวันที่ 19-21 พฤศจิกายนนี้
http://goodsociety.network

รับชมผ่าน Live และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในรูปแบบดิจิตอลเสมือนจริงผ่านช่องทางแพลทฟอร์ม   

Share