𝐒𝐃𝐆 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟑: 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐔𝐧𝐬𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰” ไฮไลต์สถานการณ์สำคัญของ​ “ความไม่ยั่งยืน” ในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2566 นับเป็นหมุดหมายสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยผ่านเวลามาครึ่งทางแล้วในการลงมือทำเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ทันตามกำหนดภายในปี พ.ศ. 2573 จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ใช้เวลาชั่วขณะนี้มองย้อนและทบทวนกลับไปยังความพยายามในห้วงเวลาที่ผ่านมา ไม่เพียงแค่ให้เห็นความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงต้องระบุความท้าทายที่ยังทำให้ “ความไม่ยั่งยืน” คงอยู่ให้ได้

เป็นปีที่สามแล้วที่ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกชุดนี้ ทั้งในไทยและนานาชาติ การทำงานของปีนี้จึงเริ่มต้นด้วยการค้นหาความไม่ยั่งยืนของประเทศไทยผ่านผลการศึกษาจากหลากหลายหน่วยงานและการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่าน ผ่านธีม “Thailand’s Unsustainable Development Review” เพื่อทำความเข้าใจความซับซ้อนของประเด็นปัญหาเหล่านี้และจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกภาคส่วนร่วมหาหนทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review ฉบับนี้ รวบรวมบทวิเคราะห์เชิงลึกจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยสถานการณ์ “ความไม่ยั่งยืน” ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งในมิติระบบผลิตอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มลพิษทางอากาศกับสุขภาพ ความปลอดภัยบนท้องถนน ค่าครองชีพและความยากจน การเปลี่ยนผ่านพลังงาน และการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมสรุปบทสนทนาที่ตั้งคำถามต่อรากฐานความไม่ยั่งยืนที่แท้จริงของประเทศไทย

ร่วมกันเปิดพรมและหยิบปัญหาความไม่ยั่งยืนเหล่านี้ออกมาพูดคุยและถกเถียงอย่างตรงไปตรงมา ผ่าน “SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review” เพื่อให้ความพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด SDG Highlights 2023: Thailand’s Unsustainable Development Review หรืออ่านในรูปแบบ E-book


ขอบคุณที่มา : sdgmove