มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): หลักสูตรระดับกระบวนกร

มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม): หลักสูตรระดับกระบวนกร
หลักสูตรระดับกระบวนกร

หลักสูตรเข้มข้นจากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสี่ทศวรรษของมะขามป้อม กลุ่มคนทำงานคลุกฝุ่นที่อยู่ในสนามการปฏิบัติจริงบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยทีมวิทยากรตัวจริงที่เปี่ยมประสบการณ์จากการลงมือทำจริง สกัดบทเรียนแห่งชีวิตของพวกเขามาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แสนสนุกสุดสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน บนฐานทฤษฎี “การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning)

จากผู้เรียนที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบทบาททั้งครู อาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม และผู้สนใจ จากผู้เรียนนับพันคนที่ได้กลับไปต่อยอดความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดจริงในห้องเรียน และ พื้นปฏิบัติการของตนเอง (สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องกัน)

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับกระบวนกร ครูอาจารย์ นักการศึกษา นักกิจกรรมทางสังคม นักปฏิบัติการเรียนรู้และผู้สนใจงานกระบวนกรและการออกแบบการเรียนรู้


หลักสูตรระดับกระบวนกร Facilitator ระยะเวลา 2 วัน 12  ชั่วโมง

หลักสูตร: ห้องเรียนสร้างสรรค์

วันที่: 4-5 มิถุนายน 2565

สถานที่: Clazy cafe BTS สนามเป้า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


หลักสูตร: การสื่อสารสร้างสรรค์

วันที่: 18-19 มิถุนายน 2565

สถานที่: Clazy cafe BTS สนามเป้า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


หลักสูตร: ละครสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเอง

วันที่: 9-10 กรกฏาคม 2565

สถานที่: Clazy cafe BTS สนามเป้า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


หลักสูตร: การออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

วันที่: 30-31 กรกฎาคม 2565

สถานที่: Clazy cafe BTS สนามเป้า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


หลักสูตร: การเรียนรู้เท่าทันสื่อ

วันที่: 27-28 สิงหาคม 2565

สถานที่: Clazy cafe BTS สนามเป้า

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด


ขอบคุณที่มา: มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

Share