Project Manager 1 ตำแหน่ง

Website บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

มาร่วมเป็นครอบครัว Local Alike (และธุรกิจในเครือ Local A Lot และ Local Aroi)

Local Alike กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (community-based tourism) เพื่อช่วยให้ท้องถิ่นเติบโตและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน โลเคิล อไลค์ ทำงานร่วมกับชุมชนในประเทศไทยกว่า 200 ชุมชน

เวลาทำงาน 10:00 – 19:00 น. จันทร์ – ศุกร์ (work from home 60%)
บริษัทอยู่ที่เขตพญาไท กรุงเทพฯ


ลักษณะงาน
  • บริหารและควบคุมโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อไป
  • สามารถพูดต่อหน้าชุมชน เป็นวิทยากร หรือเป็นพิธีกรได้
  • มีทักษะในการใช้ภาษาที่เป็นทางการ ด้านการเขียนโครงการหรือรายงาน
  • ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกกับสื่อภายนอก
  • ดูแลการสื่อสารของภายในและภายนอกองค์กร
  • ทำ presentation ได้
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
* หากเคยมีประสบการณ์บริหารโครงการภาครัฐ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ *

To apply for this job email your details to hr@localalike.com