Happy Space Representative & Admin (Full time)

YoungHappy

Website ยังแฮปปี้ (YoungHappy)

ยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดรับสมัครตำแหน่ง Happy Space Representative & Admin (Full time) 1 อัตรา
รายละเอียดงานเบื้องต้น
 • ต้อนรับ อำนวยความสะดวก ตอบข้อซักถาม ให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาให้ผู้ติดต่อหรือผู้มาเยือน
 • เป็นผู้ติดต่อส่วนกลางเรื่องการจองใช้พื้นที่และดูแลการใช้พื้นที่ ความเรียบร้อยของสถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมด
 • ดูแลงานธุรการ เช่น การบันทึกข้อมูล จัดการเอกสาร การเบิก-จ่าย ค่าใช้จ่ายเครื่องใช้อุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัท
 • จัดทำค่าใช้จ่ายด้านธุรการต่าง ๆ ของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • มีความเข้าใจและอยากทำงานเพื่อผู้สูงอายุ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้อย่างดี
 • มีทักษะสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะบริการ
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี
 • บุคลิกดี เรียนรู้เร็ว กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย และมีความคิดเชิงบวก
 • สามารถทำงานประสานงานได้ดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และทำงานเป็นทีมได้
 • หากสามารถทำงานเป็นกะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รูปแบบการทำงาน
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • สถานที่ทำงาน : Happy Space by YoungHappy สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 2
ส่งใบสมัครได้ที่ lunchana@younghappy.com
Happy Space Representative & Admin (Full time)

To apply for this job email your details to lunchana@younghappy.com