ผู้จัดการทั่วไป

SED-Logo

Website บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด

สนับสนุนสินเชื่อแก่สตรียากจนในชนบทผ่านกองทุนหมุนเวียนหมู่บ้าน ผู้ประกอบการขนาดย่อมในท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเงินในระดับชุมชน

บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด กำลังประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง “ผู้จัดการทั่วไป”

ความรับผิดชอบหลัก

บริหารงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน และด้านการระดมทุน
  • มีความเข้าใจและสามารถร่วมงานกับองค์กร NGO และองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมได้
  • ถ้าหากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน: เริ่มต้น 40,000 บาท/เดือน ถ้าหากผ่านการทำลองงานจะปรับตามความสามารถและผลประกอบการขององค์กร

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าหากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในสองอาทิตย์นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร ให้ถือว่าท่านไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งหนังสือสมัครงาน (Cover Letter) และ CV มาที่อีเมล sed.surin@yahoo.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

To apply for this job email your details to sed.surin@yahoo.com