Assistant Sales Manager (Tour and MICE) 1 ตำแหน่ง

Website Local Alike

Local Alike - Assistant Sales Manager (Tour and MICE)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Local Alike ที่เชี่ยวชาญงานด้านพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

Ideal candidate

Local Alike กำลังมองหาคนที่อยากทำให้การท่องเที่ยวชุมชน (CBT) เป็นที่รู้จักและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น รักการเดินทาง (สายลุย สายกิน สาย camping ได้หมด!) และชอบหาประสบการณ์ใหม่ ๆ


ลักษณะของงาน
 • กำหนดเป้าหมายและยอดขายของสินค้า และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สร้างนวัตกรรมหรือแนวทางการขายใหม่ ๆ รวมถึงสำรวจตลาดที่สามารถรองรับสินค้าที่จะขายได้
 • เข้าใจข้อมูลของตลาดและผู้บริโภคเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายได้
 • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเองในขั้นเบื้องต้น
 • รวบรวมคำติชมของลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
 • นำเสนอแนวทางและโอกาสสร้างรายได้ใหม่ ๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย Tour และ MICE จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่สนใจการท่องเที่ยว ก็จะพิจารณาเช่นกัน เพราะ Local Alike เชื่อว่าความรู้ต่าง ๆ เรียนรู้ได้ขอแค่ตั้งใจ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานดี สามารถทำงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาสังคม
 • มีความรับผิดชอบและรอบคอบในงานของตัวเอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางหรือมากกว่า
 • สามารถใช้ Microsoft Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มี laptop เป็นของตัวเอง

สถานที่ทำงาน

Local Alike ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบ flexible เพราะเชื่อว่าหลังจาก COVID-19 เกิดขึ้น ทุกคนทำงานจากที่บ้าน (WFH) หรือออฟฟิศก็ได้ และมองเรื่องผลลัพธ์เป็นหลักมากกว่าเรื่องการเข้าออฟฟิศทุกวัน เพียงขอให้สื่อสารและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง ทั้งนี้การทำงานอาจยืดหยุ่นตามตารางของลูกค้า แต่ยังคงสามารถจัดตารางเองได้กับหัวหน้างาน


หากสนใจ ส่งจดหมายแนะนำตัว, CV และผลงานที่ภูมิใจนำเสนอมาที่ hr@localalike.com

To apply for this job email your details to hr@localalike.com