สัมมนา Thailand BCG Country Forum โดยมูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus Thailand)

มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์ (Yunus Thailand) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, ธุรกิจเพื่อสังคม, สตรี, เยาวชนคนรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Thailand BCG Country Forum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมระดับโลก Social Business Day ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและสังคมมากยิ่งขึ้น

วิทยากร
  1. ศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2549 แสดงปาฐกถาพิเศษต้อนรับผู้เข้าประชุม
  2. คุณโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank บรรยายเรื่องสินเชื่อธุรกิจเพื่อสังคม
  3. ดร. สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม ร่วมเสวนาหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจเพื่อสังคมโดยผู้หญิงและคนรุ่นใหม่กับ BCG Model เพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้แก่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ภายในงานจะมีกิจกรรม workshop แบ่งเป็น 2 ห้อง คือ
  • ห้องที่ 1: แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เพื่อนำแนวทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ที่ยั่งยืนและครอบคลุม
  • ห้องที่ 2: งานสนับสนุน SME และเศรษฐกิจ BCG ของธนาคาร SME
งานจัดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรีที่นี่

ขอบคุณที่มา: Yunus Thailand

มิถุนายน 30 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Online Session

Yunus Thailand