การปฏิบัติที่เป็นธรรม/ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร โดย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และ สหกรณ์กรีนเนท

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มาร่วมรับฟัง พูดคุย และแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การปฏิบัติที่เป็นธรรม/ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร”

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เยาวชนเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน (Young People for Sustainable Economy)”


วิทยากรโดย…
  • คุณวิฑูรย์ ปัญญากุล เลขาธิการมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
  • คุณเนาวลักษณ์​ แสงสุวรรณ ผู้จัดการ สหกรณ์​เกษตรอินทรีย์เลิงนกทา จำกัด

ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 นี้ เวลา 20.00-22.00 น.

ทางแอปพลิเคชั่น Zoom

Join Zoom Meeting: https://us06web.zoom.us/j/83916360281…

Meeting ID: 839 1636 0281
Passcode: 107614


ขอบคุณที่มา: Green Net Organic

เมษายน 23 @ 20:00
20:00 — 22:00 (2h)

Online Session

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, สหกรณ์กรีนเนท