สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับบริษัท Phoenixict  – Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานต้องเสนอแนวคิดไอเดียการออกแบบโครงงานของท่าน และภายในงานท่านจะได้รับฟัง แพลตฟอร์มรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนและ แพลตฟอร์ม Crowdfunding เพื่อที่ท่านสามารถนำไปต่อยอดโครงการของท่านได้ในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.30 น.
ห้องประชุม M01 ชั้น M ณ สำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ

  • ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bmHsNMXhyGtn4mRj8
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562

 

กำหนดการ
  • 09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน
  • 09.30 – 10.00 น.  “Leveraging Crowdfunding as a Powerful Alternative Finance” โดย Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding
  • 10.00 – 10.30 น.  หัวข้อ การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  • 10.30 – 10.50 น.  หัวข้อ แพลตฟอร์มรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมกับ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding
  • 10.50 – 12.30 น.  Workshop ระดมความเห็นออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก
  • 12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

* ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ธันวาคม 26 @ 08:30
08:30 — 12:30 (4h)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ