WASTE RUNNER GRAND OPENING

ขอเชิญชวนทุกคนที่สนใจ และต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหาขยะ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ นับถอยหลังสู่ Challenge 100 วัน เพื่อหาทางออกจากเขาวงกตแห่งปัญหาขยะนี้ ในงานเปิดตัวโครงการ “Waste Runner 100 Days Challenge”

ภายในงาน จะมีการเสวนาในหัวข้อ “ทางออกของปัญหาขยะในประเทศไทย” จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือเป็นไอเดียสำหรับการแข่งขันในโครงการนี้ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้

  • [ตัวแทนจากภาคธุรกิจ] ดร.สมไทย วงษ์เจริญ  ประธานกรรมการ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด
  • [ตัวแทนจากชุมชน] พระมหาประนอม ธัมมาลังการโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง
  • [ตัวแทนนักวิชาการ] ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี ฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • [ตัวแทนจากภาครัฐ] คุณวานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

สถานที่จัด:     ห้อง Auditorium ชั้น 7, KX Knowledge Xchange

วัน-เวลา:          วันพุธที่ 15 พ.ค. 62 เวลา 13:00 – 16:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่นี่ 

พฤษภาคม 15 @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

KX Knowledge Xchange

Waste Runner