งานเสวนาวิชาการ “การระดมทุนและสื่อสารงานเพื่อสังคมผ่าน Digital”

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ “การระดมทุนและการสื่อสารงานเพื่อสังคม ผ่านสื่อ Digital”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการระดมทุนโดยใช้เครื่องมือ digital platform และชี้นำสังคมในการประยุกต์ใช้ digital platform มาใช้ในการพัฒนางานทางด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงบนอินเตอร์เน็ตได้ด้วย Innovation Platform เป็นกลยุทธ์ใหม่ของการสื่อสารงานเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Marco Kuntze (UK) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดมทุนผ่านสื่อดิจิทัลร่วมเสวนา พร้อมทั้งการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของประเทศไทยกับการสนับสนุนการระดมทุนของหน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร จากผลการศึกษาโครงการ “doing good index ๒๐๒๐” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้ประกอบการทางสังคม วิสาหกิจชุมชน นักพัฒนาชุมชน

  • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
  • เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

พฤศจิกายน 15 @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์