หนัง+เสวนา: True Cost เบื้องหลังเสื้อผ้าราคาถูกที่เราสวมใส่…แลกมาด้วยราคาที่ใครต้องจ่าย?

True Cost เบื้องหลังเสื้อผ้าราคาถูกที่เราสวมใส่…แลกมาด้วยราคาที่ใครต้องจ่าย?

จากโศกนาฎกรรมตึกถล่มในบังกลาเทศ สู่การต่อสู้ของชนชั้นแรงงานในกัมพูชา อินเดีย และอเมริกา ตีแผ่เรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่า สะท้อนความเชื่อมโยงอันแยบยลระหว่างกลไกธุรกิจ Fast Fashion,
ความต้องการของผู้บริโภคของสินค้าที่ซื้อและทิ้งได้ง่าย และการกดราคาแรงงานในห่วงโซ่การผลิตเสื้อผ้าในระดับโลก จบแล้วสนทนาประเด็น “ใครอยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราสวมใส่?” กับ Cherry Sripan (World Fair Trade Organization, Asia) และ แพรว กวิตา ศิลปินจากผลงาน The Knit
*หนังซับไตเติลไทย

เมษายน 24 @ 19:00
19:00 — 22:00 (3h)

Warehouse 30

Fashion Revolution Thailand