เชิญชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดรับความหลากหลาย เสมอภาค ทั่วถึงและเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน โดย THE MOVING FORWARD

THE MOVING FORWARD เชิญชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดรับความหลากหลาย (Diversity) เสมอภาค (Equity) ทั่วถึง (Inclusion) และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน (Belonging) ในหัวข้อ ‘Co-Creation Skills’ หรือ ‘ทักษะการร่วมกันสร้างสรรค์’ ซึ่งเป็น 1 ใน 23 ทักษะของเป้าหมายการพัฒนาภายใน (IDGs) และเป็น Blueprint ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ คุณภาพ และทักษะเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Skills) ที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือเรียกในอีกแง่มุมหนึ่งคือทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการความท้าทายทั้งหมดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ โดยผ่านการทำงานวิจัย (ร่วมกับนักวิทยาศาตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักปฏิบัติ มากกว่า 4,000 คน) สำรวจจากผู้คนทั่วโลก (ใน Phase 3 Global Survey มากกว่า 100,000 คน จาก 100 กว่าประเทศ) ทบทวน และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างมากมาย เช่น Amy C. Edmondson, Jennifer Garvey Berger, Robert Kegan, Otto Scahrmer, Peter Senge และ Daniel J. Siegel ริเริ่มตั้งแต่ปี 2019 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนของปี 2022

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ร่วมกัน

  • IDGs คืออะไร
  • ที่มาและความสำคัญของ IDGs
  • IDGs สัมพันธ์กับ SDGs อย่างไร
  • Co-Creation Skills คืออะไร
  • Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านชุดคำถามและทบทวนตัวเองผ่าน Wheel of IDGs
  • Case Clinic เติมเต็มให้กับ Case Giver
  • แบ่งปันกิจกรรมการเรียนรู้ บทความ และหนังสือที่ส่งเสริมให้เกิด Co-Creation Skills
  • สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2024 เวลา 20:00-22:00 น.
คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วม


ขอบคุณที่มา : THE MOVING FORWARD

มกราคม 29 @ 20:00
20:00 — 22:00 (2h)

แอพพลิเคชั่น Zoom

THE MOVING FORWARD