อบรมธรรมธุรกิจ: ปฏิวัติความคิด ฝ่าวิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

วิชาที่จะได้เรียนรู้และลงมือทำ
  1. หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตน
  2. หลักกสิกรรมธรรมชาติ
  3. การทำบ้านดินและการเก็บเมล็ดพันธุ์
  4. การออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม
  5. ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม
จัดอบรมวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2565 (4 วัน 3 คืน)
  • สถานที่: ฐานธรรมธุรกิจ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  • ค่าใช้จ่ายคนละ 3,000 บาท รวมอาหารและที่พัก หากใครต้องการความเป็นส่วนตัว ให้นำเต็นท์ไปเองได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ Line: @thamturakit หรือ FB: ธรรมธุรกิจ

ขอบคุณที่มา: ธรรมธุรกิจ

กรกฎาคม 23 @ 00:00
00:00 — 00:00 (24h)

เชียงใหม่

ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม