Ted Talk สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

เวทีสัมมนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนมีมากมาย แต่จะมีใครบ้างที่ทำงานปกป้องสิ่งแวดล้อม คลุกคลีกับชุมชน ประชาชนที่อยู่ในแนวหน้าปัญหานิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และจะมีใครบ้างที่วิพากษ์ เคลื่อนไหว และเสนอแนะนโยบายจากฐานประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ด้วยองค์ความรู้ วิชาการที่สังเคราะห์จากสถานการณ์จริง
Thai Climate Justice for All ร่วมกับสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ ขอเชิญร่วมงาน
Ted talk สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30-16.00 น.
ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ
เพื่อรับฟังนักคิดและขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคม นักวิชาการทำงานจริง มาร่วมกันประเมินสถานการณ์นิเวศ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงอาหาร ปี 65 และทิศทางปีหน้า พร้อมข้อเสนอนโยบายสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน
หากคุณรู้สึกทนไม่ได้กับปัญหานิเวศ ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอาหารที่ไทยเผชิญอยู่ในเวลานี้ และไม่เห็นว่าแนวนโยบายและวิชาการที่มีอยู่ในเวลานี้ตอบโจทย์ได้ และคิดว่าพลเมืองอย่างเราต้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันที
เชิญมาร่วมคิด ร่วมประเมิน ร่วมออกแบบ ร่วมขับเคลื่อนด้วยกัน
ลงทะเบียนร่วมงานทั้ง onsite หรือ online ได้ที่ https://forms.gle/yVrKkmjBxJQ58r1V8
ขอบคุณที่มา: Thai Climate Justice for All

ธันวาคม 19 @ 09:30
09:30 — 16:00 (6h 30′)

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ