สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม (Technology of Circular Economy in Process) โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรม (Technology of Circular Economy in Process)

Highlight:
  • Introduction to Circular Economy

หลักการ CE / CE Model / Material Flow Analysis and Process Flow Diagram / ตัวอย่างธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และการประเมินความคุ้มค่า

  • เทคนิคการทำ Circular Economy ให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว
  • Business Canvas Workshop
  • ถอดบทเรียนโครงการ Circular Economy อุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมฟอกหนัง

สัมมนาผ่าน Zoom Meeting ที่ลิงก์: https://us02web.zoom.us/j/87072873870…
Meeting ID: 870 7287 3870
Passcode: 192364

สมัครได้ที่ลิงก์: https://forms.gle/QB9jSfoYk7q71PUt5

มีนาคม 3 @ 08:30
08:30 — 16:00 (7h 30′)

Online Session

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย