Sustainability Sharing : ความท้าทายและการผลักดันการจัดการ GHG ในองค์กร

Sustainability Sharing : ความท้าทายและการผลักดันการจัดการ GHG ในองค์กร
มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดำเนินงานที่ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นจนสำเร็จผล จากผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย การวางทีมงาน การวางระบบการจัดการภายใน การเก็บข้อมูล การขอการรับรอง การสื่อสารในองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
วัน-เวลา: วันที่ 18 พ.ย. 65 เวลา 13:30 -15:00 น.
ทาง Online ผ่านระบบ webex

พฤศจิกายน 18 @ 13:30
13:30 — 15:00 (1h 30′)

webex