การบรรยาย Sustainability 101: Beyond the SDGs

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบที่การบรรยายพิเศษ “Sustainability 101: Beyond the SDGs” โดยรองศาสตราจารย์ สุขสรรค์ กันตะบุตร จากศูนย์วิจัยภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน

  • Sustainable business คืออะไร มีหลักการบริหารอย่างไร
  • Corporate sustainability มีการวัดและประเมินผลอย่างไร
  • เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืนมีอะไรบ้าง
  • ESG หรือ SDGs เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน หรือเป็นแค่อีกหนึ่ง “งานกระดาษ”

Sustainability กลายเป็น “มนต์คาถา” ที่นักธุรกิจต้องท่องประจำ แต่ปรัชญาและหลักการของการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร หรือเป็นเพียงแค่เก็บข้อมูลทำ Sustainability Report หรือ SDGs เท่านั้น?

กิจกรรมจัดวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:00 – 15:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3HuhhMj

ขอบคุณที่มา: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management Mahidol University – CMMU)

กรกฎาคม 10 @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)

Online Session

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)