กิจกรรมอบรมหลักสูตรการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

✅หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจกรอบมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม SROI หลักการ ขั้นตอนการประเมิน และสามารถประยุกต์กรอบแนวทาง SROI สู่การบูรณาการพัฒนาขยายผลการดำเนินงานขององค์กร ตั้งแต่การวางแผน การบริหารติดตาม และการรายงานผลได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting
วิทยากรโดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Exclusive Director of Social Value Thailand

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3U…/viewform

มิถุนายน 22 @ 09:00
09:00 — 16:00 (7h)

Online Session

ICEI TSU