งานเสวนา หัวข้อ “Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานเสวนา หัวข้อ “Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.15 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/JqNXgkMwqXNE2vse6

กิจกรรมในงาน
  • ปาฐกถา หัวข้อ “มรร. กับทิศทางการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม”
  • การนำเสนอ หัวข้อ “มุมมองมหาวิทยาลัยกับชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”
  • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม”
  • เยี่ยมชมบูธวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบคุณที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

กุมภาพันธ์ 3 @ 08:15
08:15 — 14:00 (5h 45′)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา