SET Social Impact Day 2019: Partnership for Impact Co-Creation (Day 1)

ร่วมแบ่งปัน คิด ออกแบบโมเดลการแก้ปัญหาสังคม พัฒนารูปแบบ CSR ที่ยั่งยืน เชื่อมต่อธุรกิจกับสังคม ร่วมสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสใหม่ๆกับ 35 วิทยากรระดับแนวหน้า 60 ธุรกิจเพื่อสังคม

กิจกรรมภายในงาน
  • Impact Seminar เวทีที่บรรจุหัวข้อสัมมนาถึง 10 หัวข้อ ครอบคลุม 5 มิติของปัญหาของสังคมไทย ที่มุ่งสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยคิดและค้นหาทางออกการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรทั้งภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาคการศึกษาและภาคบันเทิงที่มุ่งทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก
  • Impact Gallery (SE showcase) บูธผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทยในมิติต่างๆ เพื่อการเชื่อมโยงกับภาคตลาดทุน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
  • Impact Dialogue Rooms พื้นที่เพื่อการสนทนาประเด็นเชิงลึก เพื่อผลักดันให้เกิดการทำงานและการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคต
  • Impact Market จำหน่ายสินค้าของธุรกิจเพื่อสังคมหลากหลาย ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมไทยร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ

 

กำหนดการงานวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

 

SET Social Impact Day 2019_ Day 1 Agenda

 

กรกฎาคม 17 @ 08:30
08:30 — 17:00 (8h 30′)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET Social Impact