SE Thailand Roadshow ภาคอีสาน (จ. นครราชสีมา)

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) เชิญผู้ประกอบการทางสังคมและผู้ที่สนใจเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยธุรกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงาน สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมสัญจร (Roadshow) ภาคอีสาน (จ. นครราชสีมา) ภายใต้หัวข้อ “คนกู้โลกต้องอยู่ได้”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ SEDA, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงานที่จะทำให้คุณ…

  1. ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมว่าจะมีส่วนช่วยทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมได้มุมมองในการสร้างและพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จ
  2. ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้คุณได้เข้าใจสิทธิประโยชน์และเนื้อหาของกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมได้อย่างง่ายๆ
  3. ได้รับคำปรึกษาในการขอรับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และข้อสงสัยอื่นๆที่คุณมีเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กิจกรรม SE Clinic
  4. สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมได้ภายในงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ประกอบการทางสังคมไปด้วยกัน

 

กำหนดการโดยย่อ

12.30 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม “My Voices are Heard” เพื่อสำรวจความต้องการของธุรกิจเพื่อสังคมในแต่ละท้องถิ่น

13.00 – 13.15 น. น.พ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา อุปนายกสมาคม และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

13.15 – 13.45 น. เวทีแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจเพื่อสังคมในหัวข้อ “From Zero to Hero จากศูนย์สู่ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยนักธุรกิจเพื่อสังคมมากประสบการณ์ คุณนรินทร์​ จิตต์ปรานีชัย​,ผู้ร่วมก่อตั้ง A-chieve ธุรกิจเพื่อสังคมที่ทำเรื่องการแนะแนวอาชีพและชีวิต ซึ่งต้องการทำให้นักเรียนมัธยม(หรือเทียบเท่า)ทั่วประเทศ สามารถออกแบบชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพได้อย่างมั่นใจ ตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง

13.45 – 14.35 น. เสวนาเรื่อง “Together We Grow – จากความร่วมมือสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้อยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน”

14.35 – 15.25 น. SE Fact & Myth: สรุปสาระสำคัญจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และการขอรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

15.25 – 15.50 น. อภิปรายข้อซักถามสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
– ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และกิจกรรม Networking
– กิจกรรมให้คำปรึกษากับ SE Clinic
(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ http://bit.ly/SEThailandRoadshow

สิงหาคม 9 @ 13:00
13:00 — 16:00 (3h)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

SE Thailand